Tato stránka slouží jako technologické demo "televizní stanice" postavené výhradně na open-source řešeních. Kompletní zdrojové kódy jsou k dispozici na našem GitHub účtu a mohou sloužit každému zájemci o vlastní televizní vysílání.

Nejsme provozovateli televizního vysílání podle zákona 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Zároveň neposkytujeme audiovizuální službu na vyžádání dle zákona 132/2010 Sb.

Vysílaný materiál je z valné většiny licencován pod některou z variant licence Creative Commons. Vysílání neobsahuje materiál, jehož autoři by byli zastupováni kolektivním správcem.