This site is a TV station technology demo based on open-source software. Source code is available on our GitHub page and may be used by broadcasting professionals as well as enthusiasts.

We are not broadcasters in terms of Czech legislation, since the site is strictly non-commercial and we do not compete with any TV station. Our focus is research and education only.

All the content is licensed under Creative Commons license, public domain or is own production. No copyrighted material is used in this project.

Tato stránka slouží jako technologické demo televizní stanice postavené výhradně na open-source řešeních. Zdrojové kódy jsou k dispozici na našem GitHubu a mohou sloužit každému zájemci o vlastní televizní vysílání.

Nejsme provozovateli televizního vysílání podle zákona 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ani neposkytujeme audiovizuální službu na vyžádání dle zákona 132/2010 Sb.

Vysílaný materiál je licencován pod některou z variant licence Creative Commons. Nevyužíváme žádný materiál, jehož autoři by byli zastupováni kolektivním správcem.